Reedukacja żywieniowa

Usługa ta kierowana jest do osób, które we własnym zakresie starają się dostosować swój jadłospis do indywidualnych potrzeb. Oferowaną reedukację żywieniową podzielić można na dwa etapy:

  • Rzetelne notowanie wszelkich spożywanych przez Klienta posiłków i napojów w ciągu siedmiu następujących po sobie dni
  • Spotkanie w naszym gabinecie (Wizyta trwa około 40-60 minut)

Aby skorzystać z proponowanej reedukacji żywieniowej, konieczne jest umówienie się na wizytę z minimum 8-dniowym wyprzedzeniem. W trakcie umawiania wizyty klient otrzymuje od nas (wydrukowany bądź przesłany drogą elektroniczną) odpowiednio przygotowany formularz.

Konieczne jest rzetelne wypełnianie przez Klienta otrzymanego formularza przez kolejne siedem dni. Zawarte w nim muszą zostać informacje na temat wszelkich posiłków, przekąsek, napojów itp. spożywanych w tym czasie. Im bardziej szczegółowe informacje zostaną przedstawione w formularzu (włącznie z gramaturą / nazwą producenta danych artykułów), tym dokładniejsza będzie ich analiza a co za tym idzie rzetelniejsza ocena przez Dietetyczkę laVita.

Wypełniony formularz należy przynieść bądź przesłać drogą elektroniczną do naszego gabinetu najpóźniej 24 godziny przed planowaną wizytą aby Dietetyczka laVita miała czas na jego szczegółową analizę.

Po otrzymaniu i analizie wypełnionego formularza zapraszamy na wizytę w gabinecie laVita, składającą się z następujących części:

  • Omówienie otrzymanych w formularzu informacji na temat jadłospisu klienta w trakcie ostatnich 7 dni
  • Przedstawienie proponowanych zmian wraz z wyjaśnieniem ich powodów
  • Na życzenie klienta – za dodatkową, preferencyjną opłatą – pomiar antropometryczny oraz analiza składu masy ciała
  • W przypadku dokonania analizy składu masy ciała, omówienie jej wyników w oparciu o otrzymane informacje zawarte w formularzu