Bezpłatna wizyta kontrolna

jablkaWizyta kontrolna jest bezpłatnym spotkaniem mającym miejsce po każdym zakończonym okresie stosowania diety (1 lub 2 tygodniach). Punktami stałymi wizyty kontrolnej są między innymi:

  • Analiza składu masy ciała (Szczegóły)
  • Pomiar antropometryczny (Szczegóły)
  • Omówienie rezultatów dotychczas stosowanej diety laVita

W przypadku chęci kontynuowania diety w nadchodzącym okresie 1- lub 2-tygodniowym następuje również konsultacja dotycząca aktywności klienta w nadchodzących dniach oraz doboru pod kątem przekazanych informacji odpowiednich składników żywieniowych, celem przygotowania kolejnego jadłospisu

Ponadto wizyta kontrolna ma charakter motywacyjny. Nic tak bowiem nie mobilizuje do dalszej pracy jak regularne sprawdzanie jej rezultatów, ich porównanie z wcześniejszymi wynikami oraz szczegółowe omówienie przez odpowiednio wykształcony personel.

Jest to również czas na rozmowę, mającą na celu ustalenie dalszego kierunku współpracy oraz zapoznanie się z opinią samego klienta na temat dotychczas stosowanej diety. Ma to bezpośredni związek z przygotowaniem planu żywieniowego na kolejne dni.